PAHINGA

root word: hinga
pahinga
rest, relaxation, day off

namamahinga
resting

Magpahinga ka muna.
First rest a while.


Kailangan kong magpahinga.
I need to rest.


Gusto mo bang magpahinga?
Do you want to rest?


Magpapahinga ka ba bukas?
Will you be resting tomorrow?


Magpapahinga ako mamayang gabi.
I'll rest later tonight.


Nagpahinga ako kahapon.
I rested yesterday.


Kailangan ang araw ng pahinga mo?
When's your day of rest?