PAGTINGIN

root word: tingin
pagtingin
seeing; estimation

mababa ang pagtingin
has low expectations of something

mababa ang pagtingin
has low opinion of something

Mababa ang tingin ko sa mga dyaryo.
I have a low opinion of newspapers.

Mababa ang tingin nila sa akin.
They look down on me.

Bakit mababa ang tingin sa mga kababaihan?
Why are women looked down upon?

Bakit mababa ang tingin sa atin ng mga ibang bansa?
Why do other countries look down on us?