PABULA

pabula
fable

Mga Pabula ni Aesop
Aesop's Fables


Ang mga pabula ay bahagi ng panitikang pambata.
Fables are part of children's literature. 


Ano ang pabula?
What is a fable?


Ang pabula ay isang maikling kuwento na nagmula noong unang panahon kung saan ang mga tauhan ay hayop na nagsasalita. A fable is a short story from olden times in which the characters are animals that can speak.


Mga halimbawa ng pabula:
Examples of fables:

Ang Aso at ang Uwak
The Dog and the Crow

 Ang Kuneho at Pagong
  The Hare and the Tortoise

 Ang Matalinong Pagong at ang Bobong Matsing
The Smart Turtle and the Stupid Monkey

Ang Batang Sumigaw ng Lobo
The Boy Who Cried Wolf