PAA

paa
foot

 

mga paá
feet


paá ng hayop
animal's foot, paw


paá ng manok
chicken feet


bakas ng paa
footprint, foot print
 
 
Ilan ang paa ng aso?
How many feet does a dog have?
 
 


nagpaa
went barefoot 


Huwag kang magpaa.
Don't go barefoot. 
 
paanan
the base


paa ng bundok
foot of the mountain
 
 


not so common:

daliri sa paá
toe

mga daliri sa paá
toes


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!