NOBELA

from the Spanish novela
 
 
 
nobela
novel


The native Tagalog word for 'novel' is kathambuhay, but Filipinos prefer to use nobela.

 

nobelang Pilipino
Filipino novel


Magbigay ng mga halimbawa ng nobelang Pilipino.
Give examples of Filipino novels.


Noli Me Tangere, El Filibusterismo, Banaag at Sikat, Luha ng Buwaya....


Magbigay ng isang uri ng nobela.
Give a type of novel.


nobelang romansa
romance novel


Ano-ano ang mga elemento ng nobela?
What the the elements of a novel?


tagpuan, tauhan, banghay, pananaw, tema, damdamin, pamamaraan, pananalita, simbolismo
setting, characters, plot, point of view, theme, tone, style, dialogue


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!