NGALAN

ngalan
name, reputation

pangalan
name

pangngalan
noun

kapangalan
namesake

Magkapangalan tayo!
You and I have the same name!


ipangalan
to name, call


Anong gusto mong ipangalan sa iyong anak?
What would you like to name your child?

sa ngalan ni
on behalf of

sa ngalan ni
in the name of

sa ngalan ng pag-ibig
in the name of love

sa ngalan ni Hesus
in the name of Jesus

sa ngalan ng Diyos
in the name of God