NAGKAROON

root word: mayroon
nagkaroon
had; came to have

Nagkaroon ako ng sakit.

I came to have an illness./I got sick.

Nagkaroon ng pambansang wika.
Came to have a national language.

Nagkaroon ng sunog.
There came to have a fire. (There was a fire.)

Nagkaroon ako ng maraming kaibigan.
I came to have many friends.