MATAPANG

root word: tapang
matapang
brave, courageous

Ang tapang mo!

You're so brave!

matapang na lalaki
brave man

matapang na babae
brave woman

Matatapang sila.
They are brave.

Ang kabaligtaran ng matapang ay duwag.
The opposite of brave is cowardly.