MATANDA

root word: tanda
matanda
old


magmatanda
to play the role of an older person


Matanda ka sa akin.
You're older than I am.


Sinong mas matanda?
Who's older?


Mas matanda ako.
I'm older.


matandang matanda
very old


matandang babae
old woman

matandang lalaki
old man


Ang kasalungat ng salitang matanda ay bata.
The opposite of the word old is young.

mga bata't matatanda
the young and the old = young and old people

tumatanda
getting old