MATABA

root word: taba, meaning 'fat'

mataba
fat

matabang bata = batang mataba
fat child


Mataba ang baboy.
The pig is fat.


Bakit mataba si Pedro?
Why is Pedro fat?


Sino ang mas mataba?
Who is fatter?


Ano ang kasingkahulugan ng mataba?
What's a synonym for fat?


mataba ang puso
"heart is fat" = to have a kind, generous heart


mataba ang bulsa
"pocket is fat" = has plenty of money


Ang kasalungat ng mataba ay payat.
The opposite of fat is thin.