MASYADONG

root word: masyado

masyado
excessive, too much

masyadong mahal
overly expensive

Masyadong mahal iyan!
That costs too much.

masyadong matagal
takes too long

masyadong seryoso
too serious

Hindi na masyadong mainit.
It's no longer that hot.

masyadong masyado
way too much
 
stylistically spelled 'mashadong' online