MASYADO

from the Spanish word demasiado

masyado

excessive, too much

masyadong puno
overloaded

masyadong matagal
takes too long

masyadong seryoso
too serious

Hindi na masyadong mainit.
It's no longer that hot.

Masyado ka na.
You're too much already.
(You're overdoing it. You've gone overboard.)


stylistically spelled 'mashado' online