MASAYA

masaya
happy

masaya
glad

masayang-masaya
very happy


Masaya ako.
I'm happy. 

Masaya para sa iyo.
Happy for you.

Masaya ako para sa iyo.
I'm happy for you. 


Masaya ka ba?

Are you happy?


In greetings, the equivalent of the English "Happy..."
is usually "Maligayang..." in Tagalog.


Maligayang Kaarawan!
Happy Birthday!

Ang kasalungat ng salitang masaya ay malungkot.
The opposite of the word happy is sad.