MARALITA

root word: dalita
dalita
extreme poverty

maralita
indigent

ang mga maralita
the extremely poor

Lumolobo ang bilang ng mga maralita sa Pilipinas.
The number of the extremely poor in the Philippines is ballooning.


karalitaan
misery, poverty


The more common Tagalog word for 'poor' is mahirap,
which also means 'difficult.'


Tagalog Workbook