MALIBOG

root word: libog
malibog
horny, lustful, sensual


malibog na malibog
very horny


malibog na babae
a sensual woman, a lascivious woman


nalilibog
becoming lustful


Nalilibog ako.
I'm becoming lustful.


pagkamalibog, sometimes kalibugan
lasciviousness, the state of being in heat


Mukhang may pagkamalibog ang lalaki.
The man seems to be exhibiting horniness.


Hindi mapigil ang kalibugan ng mga tao.
The lasciviousness of people can't be controlled.