MALALA

root word: lala
malala
serious, acute

Malala ang kanyang kundisyon.
Her condition (sickness) is serious.

Lumala.
Became worse.

Lumala ang sakit ko.
My illness became worse.

Huwag mong kamutin. Lalala.
Don't scratch it. It'll become worse.