MAKISALAMUHA

root word: salamuha 

makisalamuha
to hobnob with other people


makisalamuha
to socialize 

 

Makisalamuha ka sa mga tao.
Go socialize with people.
 kasalamuha
one with whom you're socializing


Mga babae ang kasalamuha niya.
His companions are women.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!