MAGULANG

root word: gulang
magulang
parent


Nasaan ang mga magulang mo?
Where are your parents?


Kasama mo ba ang iyong mga magulang?
Are you with your parents?


tatay
father

nanay
mother

Dapat mong galangin ang aking mga magulang.
You must respect my parents.


Lumaki akong walang magulang.
I grew up without parents.magulang
ripe, mature (fruit)

The more common word for 'ripe' is hinog.