MAGANDA

root word: ganda
maganda
beautiful, pretty, lovely


Maganda ka.
You're pretty. (simple statement of fact)

Ikaw ay maganda.
You are beautiful. (plain statement of fact)


Maganda ka talaga.

You're really beautiful. 


Magandang umaga sa iyo.

A beautiful morning to you. = "Good morning."


Maganda ang takbo ng kotse.
The car runs beautifully.


Maganda ang boses niya.
Her/His voice is beautiful.


Maganda ang buhok mo.
Your hair is beautiful.


Maganda ang amoy nito.
This smells good.
Magandang Pilipinas
Beautiful Philippines

Ang ganda n'ya!
She's so pretty!


Ang ganda nito.
This is beautiful.


Ang ganda ng bulaklak.
The flower is beautiful.

Alin ang mas maganda?
Which is prettier?

Lahat sila maganda.
They're all beautiful.


Maganda ba ako?
Am I pretty?

Oo, magandang-maganda.
Yes, very pretty.


Ano bang magandang negosyo?
What's a good business?


Magandang Pasko!
Beautiful Christmas!