MABANGIS

root word: bangis

mabangis
savage, vicious, fierce, ferocious


mabangis na hayop
wild, ferocious animal


mabangis na tingin
fierce look


mabangis na kamay
savage hand


Nakakatakot ang bangis ng hayop.
The animal's fierceness/ferocity is frightening.


Ang kasalungat na salita ng mabangis ay maamo.
The opposite word of wild (fierce) is tame (gentle).


RELATED PAGES

SHORT WORDS

TWO LETTERS
at, ay, ba, ka, ko, dihama, mona
ni, ngnoopapo, sa, sito, uy, yo
 
THREE LETTERS
aba, ang, anoate, kaydin, daw, gat
pagrawrinsus, tao, yan, yun, canthe