LUNGKOT

 
lungkot
sadness, sorrow


malungkot
sad


Ang lungkot ng mukha mo.
Your face is so sad.


Huwag kang malungkot.
Don't be sad.


kalungkut-lungkot
sorrowful


nakalulungkot / nakakalungkot
depressing, makes one sadmalungkutin
prone to sadness

Malungkutin ang batang iyan. Laging malungkot.
That child is prone to sadness. Always sad.lumungkot
to become sad
 

kalungkutan

sadness
 

pagkalungkot
the state of being in sorrow


Ikinalulungkot ko...
I'm sad that... (a formal expression of apology)

 
Ikinalulungkot ko ngunit hindi ka maaaring pumasok dito.
I apologize but you cannot enter here.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!