LUHA

luha
tear(s)

mga luha
tears

isang patak ng luha
one drop of tear

patak ng luha
teardrop


lumuluha
shedding tears


lumuha ng bato
cried "stones"
= suffered greatly


Napaluha ako sa narinig ko.
What I heard made me shed tears.


Pinaluha nila ako.
They made me shed tears.
 

Pinaluha ako ng sibuyas.
The onion made me shed tears.


Huwag mo akong paluhain.
Don't make me shed tears.


The word for  "tearing something up" or 'torn' is punit.