LOLA

 lola
grandmother


Nasaan ang lola mo?
Where's your grandmother?


Nasaan si Lola?
Where's Grandma?


Mahal ko ang lola ko.
I love my grandma.


Mahal ko si Lola.
I love Grandma.


Huwag mong pagurin ang lola mo.
Don't tire out your grandmother.


Kailangang magpahinga ni Lola.
Grandma needs to rest.


Mabuti po ba kayo, Lola?
Are you fine, Grandma?