LITERASI

Filipinos are comfortable using the word 'literacy' spelled as it is in English. The same goes for the term 'literacy rate.'

literasi
literacy


pagtuturo ng literasi sa impormasyon
teaching information literacy

malawak na literasi
widespread literacy

antas ng literasi
literacy rate

Ang tinutukoy nito ay ang porsyento ng mga tao na marunong bumasa at sumulat.
This refers to the percentage of people who can read and write. 


Ang antas ng literasi sa Pilipinas ay 93%.
The literacy rate in the Philippines is 93%.