LANGGAM

langgam
ant


mga langgam

antsputing langgam
white ant

itim na langgam
black ant

pulang langgam
red ant


nilanggam
to be infested with ants


bahay-langgam
ant's nest


Langgam ba ito?
Is this an ant?


Kinagat ako ang langgam. Ang kati.
I was bitten by an ant. So itchy.