LAMANG

lamang
just, only, merely, mere

Ikaw lamang.
Only you.

Kahapon lamang.
Just yesterday.

Iisa lamang ang alam ko.
I know of only one.

Ikaw lamang ang aking iibigin.
I will love only you.

See also the word lang.lamáng
to have the advantage


Lamáng ako sa iyo.
I'm ahead of you.