LAKIP


lakip

enclosure


kalakip
enclosed, included

lakipan
to enclose with, include


kalakip ang orihinal
with the original included


Lakipan ng $100 ang iyong aplikasyon.
Enclose $100 with your application.Nilakipan ko ng panalangin ang aplikasyon.
I included a prayer in the application.Make a donation to support TagalogLang.com


Your Ad Here