LAGUSAN

root word: lagos
lagusan
exit tunnel

lagusan
passageway

lagusan ng tubig
water drain

lagusan ng itlog
fallopian tube

lagusang-itlog
oviduct

bahay-itlog
ovary

dalawang obaryo
two ovaries