LAGALAG

lagalag
wander, rove

naglagalag
wandered, roved

Saan ka naglagalag?
Where were you wandering around?

Ang Lagalag
The Nomad / The Wanderer