KWAGO

kwago
owl


also spelled kuwago
 

kwagong maliit
a small owl


kuwagong higante
a giant owl


mala-kuwagong mata
owl-like eyes


kwagong bulag
blind owl


The Tagalog word kwago is sometimes used by Filipinos as slang for a fool or a crazy person. 


Mabuti pa ang kubong nakatira'y tao kaysa mansyon ang nakatira'y kuwago.
Better a hut where a person lives than a mansion where an owl resides.