KUWENTA

From the Spanish word cuenta.
kuwenta
account

Kuwentahin mo.
Count it up.

Hindi ko kayang kuwentahin ito.
I'm unable to make these calculations.

pagkukuwenta / pagkwekwenta
the act of tallying up numbers 


kuwenta
value

walang-kuwenta
no value

Wala kang kuwenta.
You're worthless.

Wala kang kuwentang tao.
You're a worthless person.


This word is informally written as kwenta.

The native Tagalog word for 'count' is bilang.

Similar-looking Tagalog word: kuwento (story)