KULONG

kulong
jailed, caged


ikulong
to cage, shut in

kinulong
caged, jailed

Kinulong nila ako.
They locked me up.


kulungan
a cage, a prison


Huwag mo akong kulungin.
Don't cage me.


Ikukulong kita.
I'll cage you.


Ipapakulong kita.
I'll have you jailed.