KULANG

kulang
deficient, lacking

kulang
inadequate

kulang sa pansin
lacking in attention

kulang sa pagmamahal
lacking in affection

kulang sa romansa
lacks romance

Nagkulang ako sa iyo.
I didn't do enough for you.

Patawarin mo ako kung nagkulang ako sa iyo.
Forgive me if I was inadequate in tending to your needs.

Nang kinulang sila ng pera, nagnakaw sila.
When they didn't have enough money, they stole.

walang-kulang
lacking nothing = complete