KORYANO

from the Spanish word coreano

Koryano
Korean

Koryano
Korean man

Koryana
Korean woman

Pagkaing Koryano
Korean Food


Ang tangway ng Korea ay matatagpuan sa Silangang Asya.
The Korean peninsula is located in East Asia.

Ang Timog Korea ay ang Republika ng Korea.
South Korea is the Republic of Korea.

Ang Hilagang Korea ay ang Demokratikong Republika ng mga Tao ng Korea.
North Korea is the Democratic People's Republic of Korea.

Ang wika ng mga taong taga-Korea ay tinatawag na Koryano.
The language of people from Korea is called Korean.

Philippines = 필리핀 = Pilipinas

 Paalam. (파알람.) 안녕히 계십시오.
 Oo. (오오.) 예.   # Hindi. (힌데.) 아니오.
 Salamat. (살라마트.) 감사합니다.
 Walang anuman. (왈랑 아누만.) 천만의 말씀.
 Magandang umaga. (마간당 우마가.) 안녕하세요(아침 인사)
 Magandang hapon. (마간당 하폰.) 안녕하세요(낮 인사)
 Magandang gabi. (마간당 가베.) 안녕하세요(저녁 인사)

Tagalog language = 타갈로그어 = wikang Tagalog (따갈록)