KONG

kong
a conjugated form of the Tagalog word ko (my, I)


Mahal Kong Ama
My Dear Father


Mahal Kong Itay
My Dear Dad


ang bayan kong maganda
my beautiful country


ang aso kong mabait
my nice, well-behaved dog


ang bago kong kotse
my new car


ang luma kong sapatos
my old shoes


In conversation, the Tagalog word akong sometimes comes out shortened like kong.


Wala akong problema. => Wala kong problema.
I don't have a problem.