KO

ko, pron.
my, I


ang libro ko
= ang aking libro
my book


ang bahay ko
ang aking bahay
my house


Kinakain ko ito.
I eat this.


Gusto ko ito.
I want this.


Ginagawa ko ito.
i'm doing this.


Another form of this word: kong

Mahal kong anak

My dear child


Mahal kong mga kababayan
My dear compatriots


See also kita (I to you) and ako (I, me).