KINITA

root word: kita (income)
kinita
income earned


malaking kita
a large income


ang perang kinita mo
the money you earned


Magkano ang kita mo?
How much is your income?


Magkano ang kinita mo?
How much did you earn?


Malaki ang kinita ko.
I earned a lot.


Konti lang ang kinita ko.
I earned just a little. 


kinikita

being earned

Magkano ang kinikita mo?
How much are you earning?
= What's your current income?


The Tagalog word kita has another meaning.
It is a variation of 'you.'