KAYA

This Tagalog word has at least two meanings.

kaya
to be able to


Kaya ko ito.
I can do this.

Kaya mo bang tumayo?
Are you able to stand?


Hindi ko kaya.
I can't. = I'm not able to.

Hindi ko kayang gawin ito.
I can't do this.

Sori, hindi ko kaya ito.
Sorry, I am not able to handle this.


walang-kaya
helpless, incompetent


hindi kaya ng bulsa
"pocket can't handle it"
not able to afford it
kaya
that is why

Gutom ako kaya kumain ako.
I was hungry, so I ate.
Ano kaya ito?
I wonder what this is.