KAWANGGAWA (KAWANG-GAWA)

kwanggawa
act of service


kawang-gawa
charity


This is a very important concept in Filipino culture.


Mag-kawanggawa naman tayo.
C'mon, let's help a few people out.