KATUPARAN

root word: tupad

 
katuparan
fulfillment
 

katuparan ng pangako
fulfillment of a promise


Ito ang katuparan ng aking mga pangarap.
This is the fulfillment of my dreams.
 
 ipatupad
to enforce

 
ipatupad ang batas
enforce the law
 

tagapatupad
law executor, enforcer


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!