KATUPARAN

root word: tupad

 
katuparan
fulfillment
 

katuparan ng pangako
fulfillment of a promise


Ito ang katuparan ng aking mga pangarap.
This is the fulfillment of my dreams.
 
 ipatupad
to enforce

 
ipatupad ang batas
enforce the law
 

tagapatupad
law executor, enforcer


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!