KATAWAN

katawan
body

ang katawan mo
your body


katawang hubad
naked body, nude body


katawang alabok
body of dust, body made from dust

Katawang Alabok is the title of a 1978 Filipino movie starring
Lorna Tolentino, Robert Arevalo and Daisy Romualdez.


kinatawan, n
representative, delegate


pangangatawan
physique, build