KASI

kasi
because


Ayaw kong gawin kasi ang hirap.
I don't want to do it because it's so hard.


Hindi puwede kasi ang dami kong ginagawa.
Cannot be because I'm doing so many things.


Kasi naman nayamot ako sa paghihintay.
It's cuz I got bored waiting.


Kasi nga gusto kita.
It's cuz I like you.


The word kasi is a conjunction and is the most colloquial way of saying 'because' in Tagalog conversation.

Other Filipino words for 'because' include dahil, sapagkat, palibhasa and yamang.