KASAYSAYAN

kasaysayan
history

Kasaysayan ng Pilipinas
History of the Philippines

kasaysayan ng mundo
history of the world

kasaysayang lokal
local history

kasaysayan ng Tsina
history of China

kasaysayan ng salapi
history of money

Ang kasaysayan ay impormasyon tungkol sa nakaraan.
History is information about the past.


Another, less common Filipino word for 'history' is historya.