KASALANAN

root word: sala
 
 
kasalanan
fault, error, mistake, blame, sin
 


Kasalanan ko ba ito?
Is this my fault?

Kasalanan mo ito.
This is your fault.

Kasalanan ba ang magmahal?
Is it a sin to love?

Gobyerno ang may kasalanan.
The blame lies with the government.