KASALANAN

root word: sala
 
 
kasalanan
fault, error, mistake, blame, sin
 


Kasalanan ko ba ito?
Is this my fault?


Kasalanan mo ito.
This is your fault.


Kasalanan ba ang magmahal?
Is it a sin to love?


Gobyerno ang may kasalanan.
The blame lies with the government. 


Kung kasalanan ang mahalin ka...
If loving you is a sin...
= If loving you is wrong...


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!