KARAYOM

karayom, n
needle

ang karayom
the needle

karayom at sinulid
needle and thread


di-mahulugang karayom
"can't drop a needle" = very crowded

= hindi mahulugan ng karayom