KARANIWAN

root: daniw (not a common word by itself)


karaniwan

commonplace, normal, usual, average

karaniwang tao
common person, average person


pangkaraniwan
ordinary

di-pangkaraniwan
out of the ordinary, unusual

pangkaraniwang araw
ordinary day


Karaniwan ko itong nararamdaman sa tuwing ako'y nagbloblog.
I usually feel this every time I blog.