KANINA

kanina
a while ago


Kumain ako kanina.
I ate a while ago.


Nasaan ka kanina?
Where were you a while ago?


Saan ka pumunta kanina?
Where did you go a while ago?


Nakita kita kanina.
I saw you a while ago.


Nakita ko siya kanina.
I saw him/her a while ago.

Nakausap ko siya kanina.
I saw her/him a while ago.


Similar-looking Tagalog word: kanino

 Make a donation to support TagalogLang.com


Your Ad Here