KAMPI

kampi
ally

kakampi
to be on the same side

Kakampi ko ang batas.
The law is on my side.


Kakampi ko si Ana.
Ana is my ally.
= Ana and I are on the same side.

Huwag mong kampihan ang kriminal.
Don't take the side of the criminal.

Kinampihan ko si Aquino.
I was on the side of Aquino.