KALOG

kalog
shake

Huwag mong kalugin ito.
Don't shake this.

Kinalog mo ba?
Did you shake it?


kalog
crazy in a fun way

Kalog ka talaga.
You're a real hoot.

Kalog talaga si Miguel.
Michael is a real hoot.


kalog (kanin + itlog)
rice + egg

spamkalog

spam + rice + egg