KALIHIM

root word: lihim, meaning 'secret'
 
 

kalihim
secretary


kalihim ng kagawaran
department secretary
 
 
Sino ang kalihim ng kagawaran?
Who is the department secretary? 
 

 

Si Estrella F. Alabastro ang kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya.
Estrella F. Alabastro is the secretary of the Department of Science and Technology.


Si Angelo T. Reyes ang kalihim ng Kagawaran ng Enerhiya.
Angelo T. Reyes is the secretary of the Department of Energy.


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!